Türkiye Cumhuriyeti

Novorossisk Başkonsolosluğu

Başkonsolosun Mesajı

Kıymetli Vatandaşlarımız, Dostlarımız,                                                                                                            

Sitemizin Değerli Ziyaretçileri,

 

1 Nisan 2017 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Novorossisk Başkonsolosu olarak görevime başladım. Karadeniz komşumuz olan bu güzel şehirde ülkemizi temsil etmekten onur ve mutluluk duyuyorum.  

 

Karşılıklı güven ve iyi komşuluk temelinde gelişen, üst düzey siyasi temaslarla ivme kazanan, ticari ve kültürel bağların çeşitlenmesiyle pekişen Türkiye-Rusya ilişkileri bugün memnuniyet verici bir seviyeye ulaşmıştır.  Hedefimiz, Türk-Rus ilişkilerinin, iki halkın ortak menfaatleri temelinde, her sahada daha da ileriye taşınabilmesidir.

 

Başkonsolosluğumuzun öncelikli görevi, temel varlık nedeni, Krasnodar ve Rostov Bölgeleri ile Adıge Cumhuriyeti’ndeyaşayan vatandaşlarımıza ve faaliyet gösteren firmalarımıza kaliteli ve süratli biçimde konsolosluk hizmeti sunmak ve karşılaşılan sorunlara çözüm getirmektir.

 

Ülkemiz ile anılan bölgeler arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin, ülkemizin tanıtımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin, bu şekilde Türkiye-Rusya ilişkilerine katkı sağlanmasının ilk koşulu da bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın görev ve sorumluluklarımız dairesinde layıkıyla desteklenmesidir. Şahsım ve çalışma arkadaşlarım bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

Siz değerli vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuzdan taleplerinizi, Başkonsolosluğumuzun çalışmalarına yönelik görüş, öneri ve eleştirilerinizi doğal bir hakkın kullanımı anlayışıyla, tereddütsüz biçimde ortaya koymanızı umuyor ve bekliyoruz. Bu, olabilecek eksikliklerimizin giderilmesi, çalışmalarımızın etkinliğinin artırılması bakımından yol gösterici olacaktır. Misyonumuzun varlık sebebi vatandaşlarımıza hizmettir, misyonumuz vatandaşlarımıza aittir.

 

Bu vesileyle seleflerim değerli Başkonsoloslara bugüne kadarki katkıları için şükranlarımı sunuyor, şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına sizleri içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

 

Y. Emre Özigci