Başkonsolosluk

Novorossisk, Rusya Federasyonu'nun (RF) güneybatısında, Karadeniz kıyısındaki Tsemes koyunun iç kesiminde bulunan bir liman kentidir. Novorossisk kenti idari olarak Krasnodar Eyaleti’ne (Kuban) bağlıdır. Kentin toplam nüfusu yaklaşık 300 bindir.

Başkonsolosluğumuzun bulunduğu Novorossisk kentini gerek RF, gerek ülkemiz açısından önemli kılan özellikleri bulunmaktadır. Novorossisk kentinin bulunduğu Krasnodar bölgesi tarih boyunca jeo-stratejik önemi sebebiyle ticari ve askeri çekim merkezi olmuştur. 12. ve 14. yüzyıllar arasında bugünkü Novorossisk şehrinin kurulu olduğu yerde küçük bir Ceneviz yerleşim birimi bulunmaktaydı. Bölge Osmanlı İmparatorluğu tarafından 15. yüzyılda fethedilmiş ve burada 16. yüzyılda “Soğucak” adıyla bir kale inşa edilmiştir. Askeri stratejik önemi bulunan sözkonusu kale, 1808 yılındaRusların eline geçmiştir. Bölgedeki pek çok şehir gibi, savunma amaçlı kurulan kalenin etrafında, 1838 yılı itibariyle inşa edilen Novorossisk, 1846 yılında Çar I. Nikolay’ın emriyle Karadeniz kıyısında bir şehir haline dönüştürülmüştür. Özellikle 1888 yılında Rostov'dan gelen demiryolunun da ulaşmasından sonra Novorossisk, bir liman kenti olarak gelişmeye başlamıştır. İç savaş döneminde, General Anton Denikin komutasındaki Bolşevik karşıtı askerler tarafından ele geçirilen şehir, Mart 1920'de Kızıl Ordu tarafından geri alınmıştır. Novorossisk, İkinci Dünya Savaşı sırasında da, Eylül 1942–43 tarihleri arasında Almanların elinde kalmıştır. Halkının İkinci Dünya savaşı sırasındaki işgale karşı güçlü direnişi ve cesareti nedeniyle Eylül 1973’de “Kahraman Şehir” unvanını almıştır.

RF’nun güneye açılan kapısı olan Novorossisk limanının diğer büyük Rus limanlarından en önemli farkı yıl boyunca deniz taşımacılığına açık olmasıdır. Novorossisk Limanı, yıllık 131 milyon tonla (2015 itibariyle) kargo işlem hacmi bakımından Rusya’nın en büyük limanıdır. Bu miktarın büyük kısmını petrol terminalinden yüklenen sıvı ham petrol oluşturmaktadır. Novorossisk Petrol Terminali, Rusya Federasyonu’nun petrol ihracatının% 60’ını gerçekleştirmektedir. Diğer terminaller ise konteynır, tahıl, kereste, genel kargo, inşaat malzemeleri, bitkisel yağlar, kömür ve metal taşımacılığına hizmet vermektedir. Rusya’nın tahıl ihracatının % 24’ü Novorossisk Limanı'ndan yapılmaktadır.

Aralık 2004’te RF’nda ikinci Türk Başkonsolosluğu olarak faaliyete geçen temsilciliğimiz, kuruluşunun ilk yıllarında fiziki alt yapısını büyük ölçüde tamamlamış ve görev bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik konsolosluk hizmetlerini etkin bir biçimde vermeye başlamıştır.

Başkonsolosluğumuzun görev alanı, Krasnodar ve Rostov Bölgeleri ile AdıgeyCumhuriyeti’ni kapsamaktadır. Görev bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımızın sayısı buradaki şirketlerimizin faaliyetlerine bağlı olarak dönemsel olarak artıp, azalabilmektedir. Rus resmi makamlarındantemin bilgilere göre, 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle görev bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımızın sayısı 1547 kişidir. Vatandaşlarımızın 992'si Krasnodar Eyaleti'nde, 269'u Rostov Bölgesi'nde, 286'sı ise RF Adıge Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır.

Başkonsolosluğumuz, görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza temel konsolosluk hizmetleri sunmanın yanı sıra, ülkemizle RF arasındaki ilişki ve işbirliğinin RF’nun değişik bölgeleriyle de yaygınlaştırılmasına yönelik politikamız doğrultusunda, ülkemizle görev bölgemizi teşkil eden Krasnodar ve Rostov Bölgeleri ile AdıgeyCumhuriyeti arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi bağlamında da çalışmalarda bulunmaktadır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30

Hafta içi her gün (resmi tatiller hariç) açık.
23.2.2017 26.2.2017 Vatanı Savunanlar Günü
8.3.2017 8.3.2017 Dünya Kadınlar Günü
29.4.2017 1.5.2017 Dünya İşçi Bayramı
6.5.2017 9.5.2017 İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü
10.6.2017 12.6.2017 Rusya Günü
25.6.2017 25.6.2017 Ramazan Bayramı
1.9.2017 1.9.2017 Kurban Bayramı
29.10.2017 29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2017 6.11.2017 Rusya Federasyonu Halk Birliği Günü
1.1.2018 10.1.2018 Yeni Yıl