Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun

Novorossisk Başkonsolosluğu 05.09.2012

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Hakkındaki Kanun” kapsamında
yurtdısında yasayan vatandaslarımızın aydınlatılabilmesi amacıyla düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Baskanlıgının yazısının örnegi ilisikte sunulmaktadır:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununun 60,61, 92 ve geçici
12. maddesindeki hükümler dogrultusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
(AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaslarının SGK Baskanlıgınca resen
genel saglık sigortası tescil islemlerinin yapıldıgı; vatandaslarımızın yerlesim yeri
adresinin Türkiye olmaması halinde genel saglık sigortalılıklarının sona erdirildigi,
-Yurtdısında yasayan Türk vatandaslarının zorunlu genel saglık sigortası uygulamasına
dahil edilmemeleri; dahil edilmis iseler haklarında yapılan tescilin iptali için AKS’de
Türkiye olan adres bilgilerini, bizzat kendileri ya da aynı konutu paylasan aile
fertlerinden birisinin sahsen veya posta yoluyla dıs temsilciliklere müracaat ederek, dıs
temsilciligin bulunmadıgı ülkelerde ise bildirimlerini posta ile nüfus kaydının
bulundugu nüfus müdürlügüne veya sayısal imza ile Nüfus ve Vatandaslık Isleri Genel
Müdürlügüne yaparak yurtdısı adreslerini güncelleyebildikleri,
-Yurtdısında yasayan vatandaslarımızdan adres güncellemelerini yaptıkları tarihten
önce SGK Baskanlıgınca resen tescil islemleri yapılmıs olanların, 1 Ocak 2012 tarihi
ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralıgında yurtdısında çalısma, egitim ve
benzeri amaçlarla yerlesik olduklarını belgeleyen resmi evrakların ekli oldugu
dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin baglı bulundugu sosyal güvenlik il
müdürlügü/merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme iliskin genel saglık
sigortası tescillerinin iptalinin yapılacagı ve magdur olmalarının engellenecegi,
-Ülkemizle sosyal güvenlik sözlesmesi imzalayan ülkelerde yasayan
vatandaslarımızın bulundukları ülkelerin sigorta kurumlarına basvurarak almıs olldugu
ilgili saglık yardım hakkı belgesinin, bakmakla yükümlü oldugu kisinin ikamet
adresinin bulundugu yerdeki SGK Yurtdısı Islemleri Servisine ibraz edilmesi halinde
ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü oldugu kisilerin SGK tarafından saglanan
saglık yardımlarından faydalanabilecekleri,
-Ülkemiz ile bulunulan ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözlesmesinde
genel saglık sigortası uygulamasına iliskin hüküm bulunmaması halinde, bu
ülkelerde bulunan vatandasımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü oldugu
esinin, 18 yas üstü çocugunun, anne ve babasının genel saglık sigortalısı sayılacagı ve
5510 sayılı Kanun kapsamında saglık yardımlarından faydalanabilecegi,
-Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözlesmesi imzalanmayan ülkelerde ikamet eden
vatandaslarımızın, yurtdısı adreslerini güncellemeleri halinde genel saglık sigortalısı
sayılmayacakları; öte yandan bu kisilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü
oldugu esinin, 18 yas üstü çocugunun, anne ve babasının genel saglık sigortalısı
sayılacagı ve 5510 sayılı Kanun kapsamında saglık yardımlarından faydalanabilecegi
belirtilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30

Hafta içi her gün (resmi tatiller hariç) açık.
23.2.2017 26.2.2017 Vatanı Savunanlar Günü
8.3.2017 8.3.2017 Dünya Kadınlar Günü
29.4.2017 1.5.2017 Dünya İşçi Bayramı
6.5.2017 9.5.2017 İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü
10.6.2017 12.6.2017 Rusya Günü
25.6.2017 25.6.2017 Ramazan Bayramı
1.9.2017 1.9.2017 Kurban Bayramı
29.10.2017 29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2017 6.11.2017 Rusya Federasyonu Halk Birliği Günü
1.1.2018 10.1.2018 Yeni Yıl