T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu Görev Bölgesi ile Novorossisk Şehri Hakkında Tanıtıcı Bilgi Notu, 18.5.2017

1. Genel:

Krasnodar ve Rostov Bölgeleri ile RF Adige Cumhuriyeti’nden oluşan Başkonsolosluğumuz görev bölgesi, Rusya Federasyonu’nun güneyinde, Karadeniz ve Azak Denizi kıyısında yer alan Güney Federal Bölgesi içinde yer almaktadır.

13 Mayıs 2000 tarihinde oluşturulan Güney Federal Bölgesi, 416.842 km2’lik coğrafi alanı ve 14 milyona yaklaşan nüfusuyla RF’nin önemli federal birimleri arasında yer almaktadır. İdari merkezi Rostov’dur. Astrahan Bölgesi, Volgograd Bölgesi ve Kalmikya, Güney Federal Bölge’nin çatısı altında yer alan diğer idari birimlerdir.

2. Krasnodar Bölgesi:

RF’nin güney sınırında yer alan, kuzey ve kuzey-doğuda Rostov Bölgesi, doğuda Stavropol Bölgesi, güneyde Gürcistan ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, batıda ise Karadeniz ve Azak Denizi’ne komşu olan Krasnodar Bölgesi, 13 Eylül 1937 tarihinde kurulmuştur.

76.000 km2 yüzölçümüne (RF genelinde 42. sırada) ve 5.226.647’lik nüfusa (RF genelinde 3. sırada) sahiptir. İdari Merkezi Krasnodar şehridir. Resmi rakamlara göre 744 bin, gayri resmi rakamlara göre ise 1 milyonluk nüfus barındıran Krasnodar şehri, üniversiteleri, müzeleri, tiyatroları, zengin tarihi, gelişmiş kara, hava ve demiryolu ulaşım ağıyla RF’nin önde gelen metropolleri arasındadır.

Bölgenin ekonomisi, tarım, gıda işleme, turizm ve madencilik sektörleri üzerinde yoğunlaşmıştır. 7,5 milyar ABD Dolarlık dış ticaret hacmi ve yaklaşık 25 milyar ABD Dolarını bulan GSBH’yla Krasnodar Bölgesi, Federal Bütçe’ye net katkı yapan ilk 10 bölge arasında yer almaktadır.

Toprak kalitesinin yüksekliği ve elverişli iklimi ile bölge aynı zamanda RF’nin en önemli tahıl deposudur. RF’nin güneyden giriş kapısı olan Krasnodar Bölgesi, aralarında RF’nin en büyük ticaret limanı olan Novorossisk Limanı’nın da bulunduğu 9 deniz limanına evsahipliği yapmaktadır. RF’nin deniz ticaretinin % 40’ı bu limanlar üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Başkonsolosluğumuzun bulunduğu Novorossisk (241.000), Soçi (343.000), Armavir (210.000) ve Kropotkin (79.000) bölgedeki diğer önemli şehirlerdir.

Bölge, Soçi, Gelincik ve Anapa gibi tatil beldeleri sayesinde RF’nin başlıca turizm merkezi olarak kabul edilmektedir.

Bölgenin en üst düzeydeki yöneticisi konumunda olan Valilik görevi 13 Eylül 2015 tarihinde yapılan seçimleri kazanan Veniamin Kondratyev tarafından deruhte edilmektedir.

3. Rostov Bölgesi:

13 Eylül 1937 tarihinde kurulan Rostov Bölgesi de Krasnodar Bölgesi gibi RF’nun güneyinde yer almakta olup, kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeyde Volgograd ve Voronej bölgeleri, güneyde Krasnodar ve Stavropol bölgeleri, güneybatıda Azak Denizi, doğuda da Kalmikya ile sınırlara sahiptir. Bölge, 100.800 km2’lik yüzölçümüne (RF genelinde 35. sırada) ve 4.277.976’lık nüfusa (RF genelinde 6. sırada) sahiptir.

Rostov Bölgesi’nin yanı sıra Güney Federal Bölge’nin de başkenti olan Rostov şehri ise 354 km2’lik coğrafi alana sahiptir. 2010 nüfus sayımında elde edilen verilere göre 1.089.261’lik (RF genelinde 10. sırada) nüfus barındırmaktadır. Gayri resmi verilere göre, Rostov şehrinin nüfusunun 1,2 milyonu bulduğu da ifade edilmektedir.

Bünyesinde barındırdığı 5 üniversite, 5 akademi, 43 kütüphane, 4 tiyatro, 5 müze ve çok sayıda görsel ve yazılı basın yayın organı ve gelişmiş hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşım ağıyla Rostov, Güney Federal Bölge ve Rusya’nın güneyindeki başlıca şehirdir.

Rostov Bölgesi’nin ekonomisi de Krasnodar Eyaleti’yle önemli ölçüde benzerlik arzetmektedir. Bölge ekonomisi, makine imalatı, tarım, gıda işleme, maden işleme, yakıt ve enerji üretimi sektörlerine dayanmaktadır. Metal işleme sanayi, yaklaşık 33 milyar ABD Dolarını bulan GSBH’ya en fazla katkıda bulunan sektördür. Bölge, tarımsal makine, helikopter, lokomotif ve enerji sektörü teçhizatı üretiminde RF’nin en büyük üreticilerine evsahipliği yapmaktadır.

Dış ticaret hacmi 2014 Ocak-Haziran döneminde 4,2 milyar ABD Dolarını bulmuştur. RF’nin Karadeniz, Akdeniz ve Azak Denizi’ne çıkış kapısı olan Rostov Bölgesi, RF ve BDT’nin en gelişmiş kara, demiryolu ve havayolu ulaştırma ağlarından birine sahiptir. Bölgede, Karadeniz, Azak Denizi, Baltık Denizi ve Hazar Denizi’ne girişi sağlayan 5 adet ticaret limanı bulunmaktadır. Ancak, sözkonusu limanlar iç deniz limanları olup, derinliklerinin azlığı nedeniyle en fazla 5.000 ton kapasiteli nehir gemilerinin kullanımına uygundur.

Taganrog (257.681), Şakhti (220,400), Novoçerkesk (170,900), Volgodonsk (166,500), Bataisk (107,300) ve Novoşaktinsk (101,200) bölgedeki diğer önemli şehirlerdir.

Bölgenin en üst düzeyli yöneticisi konumunda olan Valilik görevini, 13 Eylül 2015 tarihinde yapılan seçimleri kazanan Vasily Golubev yürütmektedir.

4. RF Adige Cumhuriyeti:

Başkonsolosluğumuz görev bölgesi içinde yer alan üçüncü birim olan RF Adige Cumhuriyeti ise Kuzeybatı Kafkasya’da tamamıyla Krasnodar Bölgesi ile çevrili bir Cumhuriyettir.

Yüzölçümü, 7.600 km2, nüfusu ise 439.996’dır (RF genelinde 74. sırada). Başkenti olan Maykop’un nüfusu ise 144.249’dur. Dağlık bir araziye sahip olan Cumhuriyetin % 40’ı ormanlarla kaplıdır.

Adigeler bu Cumhuriyete isimlerini vermekle birlikte, nüfusun sadece % 25’ini oluşturmaktadır. Nüfusun % 63’ten fazla olan kısmı ise Rus kökenlidir.

Hükümetin başı Başkan olup, beş yıllık süreyle Adige Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından gösterilen adaylar arasından Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından atanmaktadır. Mevcut Başkan 13 Ocak 2007 tarihinde atanmış olan Aslan Thakushinkov’dur. Devlet Konseyi 27’şer üyeye sahip olan Temsilciler Meclisinden ve Cumhuriyet Konseyinden oluşmaktadır. Çift kamaralı yapıyla azınlıkta olan Adigelerin Ruslarla yaklaşık eşit derecede temsili sağlanmıştır.

1,8 milyar ABD Dolarlık GSBH’ya sahip olan Adige Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun en fakir bölgelerinden biri olmasına rağmen geniş orman kaynaklarına ve verimli topraklara sahiptir. Bölgede buğday, ayçiçeği, çay ve tütün üretilmektedir. Hayvancılık da bölgenin gelir kaynakları arasındadır. Gıda, kereste, kağıt ve metal işleme en gelişmiş sanayi sektörleridir.

5. Türk Toplumu:

Resmi makamlardan elde edilen bilgilere göre, 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın toplam sayısı 1547’dir. Vatandaşlarımızın 992'si Krasnodar Eyaleti'nde, 269'u Rostov Bölgesi'nde, 286'sı ise RF Adıge Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır.

6. Novorossisk:

Başkonsolosluğumuzun bulunduğu Novorossisk şehri, RF’nun Karadeniz kıyısında yer alan, 281.000 nüfuslu (RF’nun genelinde 78. sırada) bir sanayi ve liman şehridir. 1836 yılında kurulan şehir 853 km2’lik bir alana yayılmıştır.

Rus çimento endüstrisinin merkezi olan Novorossisk, gemi inşa ve onarımı alanında da önem taşımaktadır. Şarapçılığın gelişmiş olduğu şehirde turizm sektörü de son dönemde kıpırdamaya başlamıştır. RF’nun en büyük, Avrupa’nın ise 4. büyük limanı olan Novorossisk Limanı, şehrin başlıca gelir kaynakları arasında yer almaktadır. 45 rıhtıma sahip olan limanda konteyner, dökme yük ve Ro-Ro gemileriyle taşımacılığa imkan sağlayacak alternatifler mevcuttur. Karadeniz’in en yoğun petrol ihracatının yapıldığı rıhtımları da bünyesinde bulunduruyor olması limanın önemini daha da artırmaktadır. Liman, ülkemizin RF’na ihracatında ve bu ülkeden ithalatında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Yaşam:

Novorossisk’teki ekonomik faaliyetler, büyük ölçüde Novorossisk Limanı çevresinde toplanmıştır. Rusya’nın en önemli çimento üretim merkezi olan şehir, yaz aylarıyla sınırlı da olsa, bir turizm kenti özelliğini de taşımaktadır. Turizm mevsimi boyunca ev kiralarının arttığı ve alışveriş hareketlendiğinden, fiyatların da bir miktar yükseldiği söylenebilir.

RF’nin 2014 yılında Ukrayna ile yaşadığı siyasi gerginlik ve Kırım’ın ilhakının ardından Batı dünyası tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar Rus ekonomisini son derece olumsuz etkilemiş, Rus Rublesi ABD Doları karşısında önemli oranda değer kaybetmiş (18 Mart 2014 tarihinde 1 ABD Doları=36,65 Ruble iken 18 Mayıs 2017 tarihi itibariyle 1 ABD Doları=56,81 Ruble olmuştur), bu da günlük yaşama fiyat pahalılığı olarak yansımıştır.

Kiralar:

Ev kiraları, evlerin oda sayısına göre değişmektedir. 3 odalı daireler ortalama 85 metrekare civarında olup, yeni binalarda kiralar ortalama 1.000 ABD Doları, eski binalarda ise 750 ABD Doları karşılığı Rus Rublesi’dir. Kira sözleşmeleri genellikle yıllık olarak yapılmaktadır. Ev sahipleri ile anlaşmaların yazılı yapılması daha güvenilir bir yöntemdir. Özellikle yaz aylarında kiralık ev bulmak zordur. Turist sayısının artmasından dolayı emlak fiyatları da yükselmektedir. Emlak komisyoncuları aracılığıyla ev kiralanabilmektedir. Evler genellikle mobilyalı olmakla birlikte, daha az sayıdaki mobilyasız evler de mevcuttur.

Okul Durumu:

Novorossisk’te tüm okullarda eğitim Rusça verilmektedir. Eğitim devlet okullarında yarım gündür. İlk ve orta öğretim okullarında, isteyen öğrenciler öğleden sonraları müzik eğitimi alabilmekte veya ritmik jimnastik, dans ve çeşitli spor dallarında sosyal faaliyetlerde bulunabilmektedir. Şehirde iyi bilinen iki özel okul bulunmakta, bunların birinde Birleşmiş Milletler destekli eğitim öğretim programı uygulanmaktadır. 1 Eylül tarihinde ders başı yapılmaktadır. Okullara yaz dönemi boyunca kayıt yapılabilmektedir. İngilizce eğitim veren okul yoktur, ancak, tüm okullarda yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır. Birleşmiş Milletler destekli “6 No’lu” devlet okulunda İngilizce yoğun şekilde okutulmakta, Birleşmiş Milletler destekli “Liçnest” adlı özel okulda da ağırlıklı İngilizce eğitimi verilmektedir. “6 No’lu” okulda Fransızca, “Liçnest”de ise Almanca da okutulmaktadır. Diğer yabancı dillerde eğitim veren okul bulunmamaktadır. Novorossisk’te Krasnodar’daki bazı üniversitelerin temsilcilikleriyle birlikte bir de “Yabancı Diller Üniversitesi” faaliyet göstermektedir.

Sağlık Hizmetleri:

Novorossisk’te sağlık hizmetleri veren7 adet devlet hastanesi bulunmaktadır. Devlet hastanelerinde özel odalar 2 kişiliktir. Ücretleri günlük 15–25 ABD Doları arasında değişmektedir. Tedavi koşullarının ise dünya normlarının altında olduğunu söylemek mümkündür. Özel sağlık hizmetleri veren klinik ve tahlil laboratuarları da az sayıda da olsa faaliyet göstermektedir.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30

Hafta içi her gün (resmi tatiller hariç) açık.
23.2.2017 26.2.2017 Vatanı Savunanlar Günü
8.3.2017 8.3.2017 Dünya Kadınlar Günü
29.4.2017 1.5.2017 Dünya İşçi Bayramı
6.5.2017 9.5.2017 İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü
10.6.2017 12.6.2017 Rusya Günü
25.6.2017 25.6.2017 Ramazan Bayramı
1.9.2017 1.9.2017 Kurban Bayramı
29.10.2017 29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2017 6.11.2017 Rusya Federasyonu Halk Birliği Günü
1.1.2018 10.1.2018 Yeni Yıl