Adres Beyanı , 17.1.2022

Adres beyanı işlemleri ile ilgili esaslar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda düzenlenmiştir. Anılan kanunun 50 nci maddesi uyarınca; “Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim şahsen veya güvenli elektronik imza ile yapılır. Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılır.

Hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı hizmet

sunan kuruluşlara da adres değişikliğine ilişkin beyanda bulunulabilir. Adres bildiriminin,

yirmi işgünü içinde yapılması zorunludur.

Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres

beyanında bulunabilirler. Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması hâlinde,

çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olan kardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

Bahsekonu Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince,bildirim

yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 2019 yılı için71,00 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar için ise 1469,00 TL idari para cezasıuygulanmaktadır.Bu cezalar yurt içinde mülki idari amirlerince, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerce verilmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışında verilen idarî para cezaları, işlem sırasında mahallî para

karşılığı, verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30

Hafta içi her gün (resmi tatiller hariç) açık.
1.1.2022 9.1.2022 Yeni Yıl Tatili
23.2.2022 23.2.2022 Anavatan'ın Savunucuları Günü
7.3.2022 8.3.2022 Dünya Kadınlar Günü
2.5.2022 2.5.2022 Ramazan Bayramı I. Günü
2.5.2022 3.5.2022 İşçi Bayramı
9.5.2022 10.5.2022 Zafer Bayramı
13.6.2022 13.6.2022 Rusya Günü
9.7.2022 9.7.2022 Kurban Bayramı I. Günü
29.10.2022 29.10.2022 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2022 4.11.2022 Halkların Birliği Bayramı