Türkiye Cumhuriyeti

Novorossisk Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Gümrük Kapılarında Oy Kullanması , 02.03.2011

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Gümrük Kapılarında Oy Kullanması 

Yurtdışı seçmenlerin hangi usulde oy vereceklerinin tespiti ile tespit edilen yönteme göre oy verme usul ve esasları hakkındaki 27.02.2011 tarihli ve 27859 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararında özetle;

 

1)2011 yılı içinde yapılacak 14. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yaklaşan seçim tarihi ve yukarıda belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sandıkta veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullanmalarının seçim tarihi göz önüne alınarak teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesinin süre yönünden olanaksız olduğu, son gelen bilgiler ışığında belirsizliklerin devam ettiği, seçim takviminin bu belirsizliklere göre oluşturulamayacağı, süre yetersizliği dikkate alındığında, bu seçimler için gümrük kapılarında oy kullanmaları gerektiğine,

 

2) 298 sayılı Kanunun 94/A maddesinde yer alan yurtdışı seçmenlerin sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin ileriki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut Komisyonca çalışmalara hemen başlanılmasına,

 

3) Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına,

4) Karar örneğinin Dışişleri Bakanlığına gönderilmesine,

26.02.2011 tarihinde oy çokluğuyla karar verildiği bildirilmektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.