Türkiye Cumhuriyeti

Novorossisk Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Beyanı/elektronik-mobil İmza , 13.03.2012

Yurtdısı temsilciliklerimiz tarafından dagıtılan e-devlet sifreleri ile adres beyanının yapılması
mümkün degildir.

Temsilciliklerimize gidilmeden adres beyan işlemi ancak sayısal / elektronik / e-imza ya da
mobil imza yöntemiyle, https://www.turkiye.gov.tr adresindeki e-devlet sitesinden
yapılabilmektedir. Yurtdısında yasamakta olan vatandaslarımızın adres beyanlarını elektronik
ortamda yapabilmesi için gerekli olan e-imza’nın veya mobil imza’nın yalnızca Türkiye’den
temini mümkündür.

Elektronik / Sayısal / e-imza ve mobil imza hususunda hazırlanan açıklama notu ekte
sunulmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Bilgi Notu