Türkiye Cumhuriyeti

Novorossisk Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Rusya'ya Giriş Ve Çıkışlarda Vatandaşlarımızın Pasaport Kullanımıyla İlgili Yaşadığı Sorunlar , 14.12.2012

Geçtiğimiz dönemde ülkemiz vatandaşlarının Rusya'ya giriş ve çıkışlarında yaşadıkları bazı sorunlar ışığında aşağıdaki duyurunun yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Özellikle eski tip pasaportlarda zaman zaman ortaya çıktığı bilinen; pasaport sayfalarının ana gövdeden kopuk olması, eksik veya yırtık sayfalar bulunması, pasaport hamilinin fotoğrafının çok eski olması, fotoğrafın bulunduğu sayfanın çok yıpranmış veya plastik kılıfının nizami olmaması gibi durumlarda, vatandaşlarımızın RF'ye giriş veya çıkışlarında ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Bu bağlamda, vatandaşlarımızın Rusya'ya seyahatlerinde beraberlerinde düzgün ve muntazam pasaport taşımalarının, tercihen yeni tip pasaport edinmelerinin muhtemel aksaklık ve sorunların önüne geçeceği düşünülmektedir.

Sözkonusu aksaklıkların yaşanmaması için, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen hususlara özen göstermeleri beklenmektedir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.