Türkiye Cumhuriyeti

Novorossisk Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Rusya Federasyonu’na Seyahat Edecek Resmi Heyetler Hakkında Duyuru , 08.07.2015


Rus mevzuatı uyarınca, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Rusya Federasyonu (RF)’na seyahat eden Türk vatandaşlarının, RF sınırından giriş
sırasında doldurulan Göç Kartı'nda belirtilen seyahat amacının “RF'ye geliş
amacıyla” uyumlu olması gerekmektedir.

Bu çerçevede, RF’ye resmi temaslarda bulunmak üzere seyahat eden
resmi heyet mensuplarımızın, Göç Kartı’nda yeralan “seyahat amacı” bölümünü  “turistik seyahat” olarak belirtmemeleri, sözkonusu bölümü seyahat amaçlarına  uygun olarak resmi ziyaretleri doğrultusunda işaretlemeleri / pasaport memuruna  beyan etmeleri önem taşımaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.