Türkiye Cumhuriyeti

Novorossisk Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye'ye Yurtdışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Araçların Kalış Süresinin Uzatılması , 22.10.2015

29 Eylül 2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçlarının, belirli şartları taşıması durumunda, tam muafiyet suretiyle, geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye’de kalabilmektedir.

13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2015/8513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde Türkiye'ye getirilen, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izninin süresinin 6 aydan 24 aya çıkarılması uygun görülmüştür.

Yapılan bu düzenleme ile Türkiye'ye geçici olarak götürülen özel kullanıma mahsus taşıtlar 24 ay süreyle Türkiye’de kalabilecektir.

Saygıyla duyurulur.